Z paszportem w świat

Marzenia o dalekich i egzotycznych podróżach to jedno z największych pragnień ludzkiej natury. Rozwój techniki i postęp technologiczny pozwalają obecnie na ich spełnienie w zasadzie w każdym zakątku globu. Wciąż nieodkryte rejony, z całą pewnością w krótkim czasie zostaną dotknięte podróżniczą stopą człowieka. Oczywistym faktem jest, iż na realizację planów podróżniczych niezbędnym jest posiadanie odpowiednich środków finansowych. Sporządzając takowe plany konieczne jest zadanie sobie pytań, począwszy od: ile kosztuje wyrobienie paszportu, poprzez koszty dalekiej podróży, aż do przeliczenia, jakie koszty trzeba ponieść podczas zaplanowanego pobytu. W zależności od dysponowania odpowiednim budżetem, można poczynić bardziej szczegółowe spędzenie okresu wycieczkowego. W dobie szerokiej gamy możliwości ekonomicznych, w zasadzie można byłoby zrealizować wszelkie, nawet najbardziej zwariowane pomysły. Polepszająca się z miesiąca na miesiąc ekonomiczna sytuacja państwa, związana z rozwojem gospodarczym, przekłada się na wzrastające w szybkim tempie pensje, a co za tym idzie, wzrasta zamożność obywateli. Biura podróży notują wzrost zainteresowania klientów podróżami, nie tylko do rejonów wakacyjnie bardzo popularnych, ale także do krajów, których egzotyka i kultura jest tak skrajnie odmienna od europejskiej. W dobie, w której środki transportu potrafią przenieść jednostkę ludzką z jednej półkuli na drugą w kilkanaście godzin, świat staje tak mały i skurczony. Europa wydaje się już jednym wielkim krajem, a nawet krainą z wielokulturową ludnością. Wydaje się, iż kraje wspólnoty europejskiej nie kuszą już tajemnicą i niezwykłością, gdyż podróże do nich stały się już tak naturalne i zwykłe, jak przemieszczanie się we własnym kraju. Narodowość, tak w czasach przeszłych szanowana, pielęgnowana i przekazywana kolejnym pokoleniom, współcześnie w coraz większym stopniu traci na znaczeniu. Wymieszanie ludności różnych krajów i kultur powoduje zanikanie czynników nacjonalistycznych i patriotycznych. Dla pewnych partii politycznych, zbijających kapitał na owych wartościach i kierunkach, czynnik ten nie stanowi powodu do przyszłościowego optymizmu, gdyż tendencja do przemieszczania się różnorodnej ludności wewnątrz kontynentu, z całą pewnością wzrasta z roku na rok. Czy wobec takiej sytuacji partie, które dążą do ograniczenia napływu obcych z innych pozaeuropejskich państw, w imię ochrony tradycji, historii i narodu, mogą liczyć na duże poparcie? Czy w imię uczuć patriotycznych mogą zmieniać prawo i przepisy mające na celu utrudnienie cudzoziemcom przebywanie w kraju? Oczywiście, że każdy rząd może działać w imię własnych interesów, które często potrafi stawiać ponad szacunkiem dla człowieka i jego godności. Urzędy niestety potrafią być w przestrzeganiu owych przepisów bezduszne i bezwzględne. Faktem jest, że każde państwo rządzi się własnym prawem, bez względu na to, czy się to podoba czy nie. Warto więc zaopatrzyć się w paszport, by poznać realia innych, obcych krajów, zwłaszcza tych odległych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here