Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

W dzisiejszych czasach dużo mówi się o zmniejszeniu bezrobocia. Jednak nie jest tak faktycznie, ponieważ m.in. jest to spowodowane emigracją Polaków za granicę.
Także wiele jest ofert pracy na rynku, w których pracodawca oferuje najniższą krajową. Niektórzy za taką niską pensję nie chce pracować i wolą przejść na zasiłek dla bezrobotnych. Czy się to opłaca?
Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w bieżącym 2018 roku?
Podstawowym warunkiem na ubieganie się o zasiłek dla bezrobotnych jest przymus zarejestrowania się w Urzędzie Pracy. Dodatkowo musi w nim udowodnić, że przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywała pracę, od której były odprowadzane odpowiednio wysokie składki. Jednak ta praca musiała być wykonana na określonych warunkach. Pierwszym warunkiem jest to, że praca musiała dawać pracownikowi minimum minimalne wynagrodzenie i musiała być wykonywana na umowę o pracę. Przebywanie na urlopie wychowawczym również wlicza się do stażu pracy. Okres zatrudnienia, który jest ważnym elementem do otrzymywania tzw. kuroniówki to także takie wykonywanie pracy jak pełnienie wskazanej w przepisach służby wojskowej oraz na rzecz określonych służb np. Policji, ABW, BOR. Także o zasiłek dla bezrobotnych mogą się ubiegać osoby przebywające aktualnie na rencie z tytułu niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej. Natomiast możliwość otrzymywania zasiłku dla bezrobotnego przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy.
Jeżeli dany bezrobotny spełni te główne wymogi to może liczyć na 831,1 zł. Natomiast niska kwota ta może ulec zmianie w zależności od długości stażu pracy.
Zatem jeżeli nagle straciłeś pracę i ciężko jest Ci poszukać nowej pracy, to istnieje taka możliwość otrzymania pomocy od państwa. Jednak taka pomoc w formie zasiłku nie jest wielką pomocą. Za tak niską kwotę ciężko jest się utrzymać przez cały miesiąc. Zatem lepszym pomysłem jest poszukanie nowej pracy.
Jeżeli dany bezrobotny pobiera taką pomoc od państwa to jest zobligowany na powiadomienie Urzędu Pracy o rozpoczęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, rozpoczęciu działalności gospodarczej, a także o innych okolicznościach powodujących utratę statusu osoby bezrobotnej albo prawa do zasiłku. Jest to ważny warunek, ponieważ w przypadku jeśli dana osoba będzie pracowała i jednocześnie pobierała zasiłek dla bezrobotnych to może otrzymać wysoką karę grzywny.
Popularna pomoc od państwa w postaci zasiłku dla bezrobotnych jest formą wsparcia dla osób, które pozostają bez zatrudnienia od dłuższego czasu i szukają nowego zajęcia. Mimo że wypłacany jest w bardzo niskiej kwocie i tylko przez krótki okres czasu, bo przez kilka miesięcy, to i tak dla wielu bezrobotnych, którym ciężko jest znaleźć nową pracę a potrzebują na teraz pieniędzy na życie może być cennym wsparciem w trudnym momencie życia. Warto zatem ubiegać się o taką formę wsparcia, jeżeli na dany moment nie widzimy innego rozwiązania .

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here