Prawo jazdy

Prawo jazdy to dokument, który upoważnia do prowadzenia określonej grupy pojazdów mechanicznych. Najczęściej kandydaci decydują się na kategorię B, czyli uzyskanie uprawnień do prowadzenia samochodów osobowych. Egzamin można zdawać miesiąc przed ukończeniem osiemnastego roku życia, aczkolwiek i tak zostanie wydany po urodzinach, po których uzyskuje się pełnoletność.

Przed egzaminem państwowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego należy odbyć 30 godzin nauki teoretycznej oraz 30 godzin nauki praktycznej w wybranym ośrodku szkolenia kierowców z licencjonowanym instruktorem. Praktyki kandydat odbywa w tzw. elce, czyli samochodzie przystosowanym – instruktor ma swój własny hamulec oraz sprzęgło po stronie pasażera. Wymogi formalne, konieczne do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy to trzy miesiące przed osiemnastymi urodzinami, a także uzyskanie w starostwie powiatowym PKK, czyli profilu kandydata na kierowcę ze specjalnym numerem. Należy również uiścić 100,50 zł za wydanie dokumentu prawa jazdy (po jego zdaniu oczywiście), a także odbyt specjalne badania lekarskie, które ustawowo kosztują 200 zł. Lekarz wyznacza na takich badaniach elementy, na które należy zwrócić uwagę przy wydawaniu prawa jazdy, tzn. chociażby konieczność wpisania na dokument słabego wzroku kierowcy, aby ten zobligowany był nosić okulary lub szkła kontaktowe.

Kurs kończy się zazwyczaj egzaminem wewnętrznym zarówno teoretycznym, jak i czasami praktycznym. Dzieje się tak nie bez przyczyny – szkoły jazdy chcą mieć jak najlepszą zdawalność za pierwszym razem, aby przyciągać w swoje progi nowych adeptów. Na egzamin wolą więc puszczać osoby, które są przygotowane w sposób odpowiedni, a resztę jeszcze doszkolić, oczywiście za dodatkową opłatą.

Sam egzamin państwowy składa się z dwóch części: praktycznej oraz teoretycznej, z tym, że teorię należy jako pierwszą i można to zrobić jeszcze zanim zacznie się w ogóle jeździć na kursie. Część ta kosztuje 30 zł i polega na rozwiązaniu testu. Baza z pytaniami egzaminacyjnymi jest otwarta, mają do niej dostęp rozmaite firmy, które dają możliwość udostępnienia pytań do nauki za odpowiednią opłatą. Teorię zdaje kandydat, który uzyskał przynajmniej 68 na 74 punktów.

Praktykę zdać jest trudniej, a kosztuje ona 140 zł. Zaczyna się od jazdy po placu egzaminacyjnym – należy przejechać łuk oraz wjechać na górkę z użyciem hamulca ręcznego. Dwukrotne niepowodzenie to oblanie. Przy łuku natomiast wystarczy uderzyć raz w słupek, aby zakończyć swój egzamin. Po wyjeździe na szosę nie można dwukrotnie popełnić tego samego błędu lub zrobić takiego klasyfikowane do tych najbardziej poważnym (wymuszenie pierwszeństwa, niezatrzymanie się na czerwonym świetle lub przy znaku stop).

Po udanym egzaminie można jednak świętować i zapytać się ile czeka się na prawo jazdy. Otóż wedle ustawy 10 dni, a odbiór jest w starostwie powiatowym właściwym dla miejsca zamieszkania. W mniejszych miastach termin może być nawet trochę krótszy, w większych natomiast przedłużyć się do nawet 3 tygodni. O tym, że prawo jazdy do odbioru kandydat dowie się od SMS na podany przez niego numer kontaktowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here