Jakie prawa i obowiązki posiada pracownik zatrudniony na umowę o pracę?

Każdemu pracownikowi, który jest zatrudniony na umowę o pracę przysługuje prawo do urlopu. To w jakim wymiarze ten urlop otrzyma, jest stricte uzależnione od stażu pracy, jaki dany pracownik posiada. W przypadku osób, które przepracowały mniej niż dziesięć lat, należy się dwadzieścia dni urlopu, natomiast osoby, które posiadają minimum dziesięcioletni staż pracy ilość tych dni wzrasta do dwudziestu sześciu. Co istotne, pracownik ma obowiązek przebywać raz w roku na długim urlopie, który wynosi nieprzerwanie dwa tygodnie, czyli dziesięć dni roboczych. Jeżeli pracodawca, nie wyśle pracownika na taki urlop, naraża się na konieczność zapłacenia kary w przypadku, kiedy w zakładzie pracy pojawi się kontrola. Umową o pracę daje pracownikowi wiele praw, których na przykład nie otrzymuje przy umowie zlecenia lub też umowie o dzieło. W przypadku umowy o pracę, pracownik ma prawo zarówno do pełnopłatnego urlopu, jak i również do płatnego zwolnienia lekarskiego w przypadku choroby. Wynagrodzenie takiego pracownika wówczas pomniejszane jest o dwadzieścia procent w okresie, w którym przebywał na zwolnieniu chorobowym. Jakie zatem prawa przysługują pracownikowi zatrudnionemu na umowę zlecenie lub umowę o dzieło? Zacznijmy może od kwestii urlopowych. Ile przysługuje urlopu osobie, która zawarła taką umowę? Niestety prawo nie przewiduje urlopów w przypadku umów zleceń. Oczywiście pracownik ma jak najbardziej prawo, aby wziąć dni wolne, jednak nie będzie miał za te dni zapłacone. Tak samo dzieje się w przypadku zwolnienia lekarskiego. Zleceniobiorca nie posiada żadnych praw do płatnego zwolnienia lekarskiego, w związku z powyższym w sytuacji choroby, nie otrzyma on zapłaty za dni, w których nie pojawił się w pracy. Jak zatem wyglądają kwestie ubezpieczenia zdrowotnego i składek emerytalno – rentowych w przypadku umowy o pracę oraz umowy zlecenie? Zarówno jak i w jednym, tak i w drugim wypadku składki te są odprowadzane do zakładu ubezpieczeń społecznych z tym, że w przypadku umowy o pracę, są one odprowadzane bez względu na to, czy dana osoba studiuje czy nie, natomiast w przypadku umowy zlecenie, odprowadzane są w sytuacji, kiedy dana osoba ukończyła dwudziesty szósty rok życia i już nie studiuje, lub nie osiągnęła jeszcze tego wieku, jednak nie kontynuuje nauki. Jak widać na załączonym obrazku, zdecydowanie więcej korzyści płynie z posiadania umowy o pracę niż umowy zlecenia, ale również i wynikają z niej obowiązki, jak choćby miesięczny, dwumiesięczny lub też trzymiesięczny okres wypowiedzenia umowy, uzależniony od lat przepracowanych w danej firmie. Ponadto, pracownik jest zobowiązany stawiać się regularnie w pracy, a obecność swoją potwierdzać podpisem na liście obecności. Nieuzasadniona i nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, może spotkać się z poważnymi konsekwencjami. Ponadto, pracownik za szczególne zaniedbania w pracy, może zostać zwolniony dyscyplinarnie, co niestety jest potwierdzane dokumentem i może powodować utrudnienia w znalezieniu nowej pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here